De onderwerpen: zorg op maat, integratie van statushouders en armoede.