Daan Dobber

Burgerlid

Daan woont sinds ruim een jaar in onze gemeente (Heesselt) en is werkzaam op het terrein van de communicatie op de Marnix Academie (Pabo Utrecht). Hij is van jongs af al geïnspireerd door de natuur en het behoud van onze leefomgeving.

Hij is gemotiveerd lid van Groenlinks en draagt momenteel in zijn baan geënthousiasmeerd bij om de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties over te laten komen bij jongeren. Dit doet hij op de hogeschool waar hij werkt. Op deze manier wil Daan bijdragen aan de bewustwording van de huidige en toekomstige generaties op het terrein van duurzaamheid. Daan is gemotiveerd om een bijdrage te leveren in de raad, hij wil het gesprek aangaan met andere fracties en schuwt daarin de scherpte van het debat niet. Hij is gemotiveerd om ook het gesprek aan te gaan met alle bewoners van West Betuwe. Hij is als jonge dertiger in staat om een fris, jong geluid te laten horen.