Ed van Tellingen

Ed van Tellingen

Burgerlid

Na de HBS heeft Ed scheikunde gestudeerd. Hij raakte daar betrokken bij de Kerkelijke Vredesbeweging. Tijdens en na zijn studie werd hij leraar schei-en natuurkunde aan het Christelijk Lyceum te Zeist. Toen werd Ed actief lid van de PSP (o.m. afdelingsvoorzitter)

Begin zeventiger jaren werd hij wethouder in Zeist en wel voor het Progressief Akkoord (een samenwerkingsverband van PvdA, PPR en PSP). Ed werd toen ook lid van de PvdA. Een dubbel lidmaatschap was toen nog mogelijk. Hierna ging hij verder voor alleen de PvdA.

Van wethouder werd hij burgemeester van Oud-Beijerland en daarna ook van Tiel. Na zijn pensionering is Ed als adviseur actief geworden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij was actief bij het project Integrale Veiligheid op lokaal niveau. En bij het Actieprogramma Lokaal Bestuur (opgezet na de invoering van het Dualisme in 2002 en gericht op Bestuurlijke Vernieuwing).

Naast zijn adviseurschap was hij actief in de gemeenteraad van Neerijnen van 2014 tot 2019. De eerste jaren voor de PvdA en de laatste jaren voor de lokale partij Voor Neerijnen. Ed was raadslid en fractievoorzitter.

In deze tijd ging Ed weer terug zijn roots en werd hij lid van GroenLinks. Ed is ons meest ervaren lid in de fractie. In zijn loopbaan heeft hij veel kennis en politiek bestuurlijke ervaring opgedaan op een veelheid van onderwerpen. Steeds vanuit een brede belangstelling en maatschappelijke betrokkenheid. Zijn inzet nu bij GroenLinks West Betuwe is gericht op het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het beleid. Hij wil de lokale politiek nieuw leven inblazen..

Als rode draad door zijn bestuurlijke loopbaan loopt een uitspraak van Potgieter

 

Slechts vernieuwing kan behouden, achter blijft die stil blijft staan.