Werkbezoek aan ‘Integreren Doe Je Samen’.

Door burgerlid Lydi Groenewegen

Precies een week geleden waren we als GroenLinks fractie samen met de burgemeester op werkbezoek bij ‘Integreren Doe Je Samen’ in Geldermalsen. Om nader met de nieuwe burgemeester kennis te maken mochten wij een organisatie of locatie in West Betuwe kiezen die wij graag onder zijn aandacht wilden brengen.

Drie vrijwilligers schonken koffie in de koude ruimte waar ze vluchtelingen een warm welkom heten door ontmoetingen en activiteiten te organiseren en praktische hulp te bieden bij de inburgering. Ze vertelden met zoveel aanstekelijke empathie en enthousiasme over hun werk dat ook wij het vanzelf warm kregen.

Op tafel lag het boekje ‘spreekwoorden’.  Dat werd gebruikt bij de taallessen. Iemand sloeg een willekeurige bladzijde open: met iets op de proppen komen …. Leg dat maar eens uit aan een nieuwe Nederlander. Gedurende het gesprek viel het ons op hoe onze taal doorweven is met uitdrukkingen en gezegden, die we ongemerkt de hele dag door gebruiken. Het was een illustratief bruggetje naar de vele andere problemen waar de nieuwkomers mee te maken krijgen: fietsen, formulieren invullen, doktersbezoeken afleggen. Ook werd het ons duidelijk hoe groot de afstand vaak is tussen statushouders en de officiële instanties en loketten van de gemeente en de hulporganisaties en hoe goed het werkt als er met persoonlijke aandacht meegedacht wordt door vrijwilligers die hun expertise inzetten en vaak niet onderdoen voor professionals. Gelukkig wordt er meestal goed samengewerkt en wordt het steeds duidelijker dat het vrijwilligerswerk een belangrijke opstap is om succesvol te kunnen integreren.

De ruimte was onderverdeeld met wat lappen en kasten zodat kinderen muziek konden maken in een hoekje terwijl in de fietshoek iemand een band leerde plakken. Wat ons duidelijk werd was de wederkerigheid van dit werk. De vrijwilligers (het zijn er wel 250 in West Betuwe!) kregen net zoveel terug als ze gaven door met elkaar te integreren. Het is een wisselwerking.  Zelf actief werken als vrijwilliger is de beste en meest effectieve manier om een nieuwe samenleving vorm te gaan geven.