http://www.westerburcht.nl/images2/body/Arrangement/Fietsen.jpg

Duurzame mobiliteit

Fietsen en wandelen zijn gezond en milieuvriendelijk, maar niet alle vervoer kan per fiets of te voet. Er moet een schoon en veilig openbaar vervoersnetwerk zijn dat reizigers voor een betaalbare prijs in een acceptabele tijdsduur van deur tot deur brengt. GroenLinks West Betuwe gaat zich hard maken om het huidige OV-netwerk in West Betuwe slimmer in te richten en duurzaam te verbeteren zodat de kernen en de basisvoorzieningen onderling optimaal met elkaar verbonden worden.

  • GroenLinks West Betuwe dringt aan op extra voorzieningen om de Noord-Zuid OV- verbindingen te verbeteren.
  • Elk treinstation moet een vervoerscentrum zijn met OV-fietsen, bewaakte fietsstallingen, een buurtbus, boodschappenbus, deelauto’s en regiotaxi’s.
  • Op alle stations in de gemeente dienen openbaar toegankelijke toiletten aanwezig te zijn, eventueel toegankelijk met OV-chipkaart.
  • Het fiets- en wandelpaden netwerk in de gemeente moet worden uitgebreid en veilig zijn, goed verlicht dus en waar mogelijk los van de rijbaan, of gebruik makend van twee kleuren asfalt en strepen.
  • We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s, zowel voor privégebruik (er moeten voldoende oplaadpunten zijn, duurzaamheidleningen voor elektrische auto’s) als voor het openbaar vervoer.
  • We willen een experiment met een pakjesbezorgcentrale in een van de dorpen, waar mensen zelf pakjes kunnen halen en brengen en waar eventueel elektrische bezorgbusjes worden ingezet.
  • Het sluipverkeer rond de A2 en A15 moet een krachtig halt toegeroepen worden, met name rond Beesd en Waardenburg.
  • GroenLinks West Betuwe pleit voor een veerverbinding tussen Zaltbommel en Haaften.

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma