Een open gemeente

GroenLinks West Betuwe kiest voor een minder gedetailleerd en dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar wil vooral procesafspraken: hoe gaan we met elkaar om. Dat betekent dat we pleiten voor het opstellen van een bestuurlijk strategische agenda door de hele raad, waarin de onderwerpen worden benoemd die ‘aangepakt’ gaan worden en de wijze waarop de hele raad en de samenleving daarbij worden betrokken.

De gemeente faciliteert en steunt burgerinitiatieven en lokale overlegvormen (buurtbeheer, dorpstafel, e.d.) in de zesentwintig kernen. Zo onderschrijft de gemeente de principes van actieve openbaarheid, ook in de eerste fase waarin de agenda bepaald wordt en het beleid gevormd. We staan open voor nieuwe ideeën, leren van elkaar en waarderen creativiteit. De gemeente zet de waardevolle ervaring en kennis van alle betrokken bewoners in om nog betere en toegankelijkere dienstverlening te realiseren.

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma