Goed onderwijs dichtbij

Onze kinderen zijn de toekomstige burgers van onze vrije samenleving. Goed en passend onderwijs moet daarom een blijvende bron van aandacht zijn binnen de gemeente. Scholen dragen niet alleen bij aan de individuele ontwikkeling van elk kind, maar ook aan diens sociale verantwoordelijkheid en actieve maatschappelijke betrokkenheid.

  • Scholen (brede scholen) van verschillende gezindten bieden de jeugd in onze kernen een toekomst door goed onderwijs dichtbij huis. Naschoolse opvang vindt plaats in de directe omgeving.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten kunnen genieten van sport en spel en al op jonge leeftijd in aanraking komen met de natuur, met muziek, theater en beeldende kunst. Dit is geen overbodige luxe, maar een belangrijk ingrediënt voor zowel de cognitieve als de emotionele ontwikkeling van kinderen.
  • GroenLinks West Betuwe wil muzikale vorming en sport in het onderwijs op lokaal niveau stimuleren in samenwerking met professionals en muziekverenigingen.
  • GroenLinks West Betuwe wil bestrijding van laaggeletterdheid onder de bevolking door intensief aanpakken o.a. door het actief steunen van openbare bibliotheken en individuele projecten.
  • West Betuwe is een belangrijk centrum voor de fruitteelt en daarom ondersteunt GroenLinks initiatieven om studenten van agrarische scholen uit bijvoorbeeld Den Bosch, Dordrecht, Utrecht, Tiel of de LU Wageningen nieuwe, ecologisch verantwoorde ideeën en concepten te laten ontwikkelen.
  • Actieve kennisuitwisseling tussen studenten van de ons omringende opleidingsinstituten en de fruit- en voedingsmiddelenbranche in onze gemeente moet leiden tot een organisatie waar

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma