Veilige kernen

Een hoofdpunt in het beleid van de nieuwe gemeente is het bevorderen van veiligheid in de kernen, bijvoorbeeld door wijk- of kernagenten die regelmatig spreekuur houden om met persoonlijk contact het vertrouwen op te bouwen. Op diefstal, inbraak, geweld en vernieling wordt, als het maar enigszins kan, onmiddellijk en raak gereageerd. De gemeente neemt de regie en kiest voor een integrale aanpak met politie, woningcorporaties, hulpverlening en buurtbeheer. We maken afspraken in de vorm van een actieplan met een escalatielijn.

  • Wij zijn voor een actief preventiebeleid gebaseerd op overleg en samenwerking met lokale partners (bewoners, ondernemers, organisaties, verenigingen).
  • Genoeg hangplekken voor jongeren en ouderen, meer bankjes in de openbare ruimte dus, mét afvalbakken.
  • Duidelijke afspraken over knalvuurwerk en handhaving daarvan. We pleiten voor vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows i.p.v. particulier knalvuurwerk.

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma