Andrea Zierleyn aan het canvassen voor GroenLinks West Betuwe

Andrea Zierleyn

Fractievoorzitter, raadslid

Voor een energieneutraal West Betuwe in 2030, waar iedereen profiteert van de energietransitie. En voor open, transparante en constructieve politiek met lef!

Andrea Zierleyn (1966) woont al 22 jaar in het buitengebied van Acquoy. Zij is breed georiënteerd en oorspronkelijk opgeleid als klassiek musicus. Na een (niet afgemaakte) studie milieukunde is zij in de ngo-sector terecht gekomen en heeft onder andere bij Milieudefensie en Staatsbosbeheer gewerkt. Sinds begin 2017 is zij ZZP’er en op dit moment werkzaam als projectleider bij het Rode Kruis.

Ik ben ervan overtuigd dat een bloeiende en leefbare aarde alleen kan bestaan als onze samenleving gebouwd is op een sociaal fundament van welzijn. Duurzaamheid mag geen eliteding worden. “ 

Andrea’s inzet gaat daarom specifiek uit naar:

  • Realistische en constructieve plannen die zorgen dat de ambitie energieneutraal 2030 serieus genomen én echt gehaald wordt.
  • Behoud van onze prachtige en unieke natuur: waar de landbouw overleeft en natuur en boeren hand in hand gaan: kleinschaligheid, geen megastallen, natuurlijk groenbeheer en bij-vriendelijke zones.
  • Goed, betaalbaar en frequent openbaar vervoer door alle dorpen en het treinstation wordt een OV-hub.
  • Open en transparante bestuurscultuur, waar raad en college informatie delen met elkaar en de inwoners.
  • Financieel gezonde gemeente, waar de bureaucratie tot een minimum is teruggebracht.