Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

gmc

ALLEEN DUURZAME WERKGELEGENHEID

GroenLinks streeft naar het behoud en de komst van nieuwe mens- en milieuvriendelijke MKB-bedrijven die voor duurzame werkgelegenheid zorgen. We staan voor een...

Lees meer
plantjes

BOUWEN AAN BIODIVERSITEIT

De natuur van het prachtige Rivierenlandschap wordt vaak en uitbundig geprezen door inwoners en bezoekers. Wij overleven niet zonder de natuur. Helaas is de...

Lees meer
dijk

DUURZAME KADERS

Voor een duurzame ruimtelijke ordening zijn heldere kaders nodig waarbinnen burgers en bedrijven zich duurzaam kunnen bewegen. GroenLinks is van mening dat de...

Lees meer
samen

IEDEREEN KAN MEEDOEN

GroenLinks streeft er naar dat iedere inwoner in West Betuwe een bijdrage kan leveren aan de samenleving door werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Wij staan...

Lees meer
kindern

KINDEREN IN DE KERNEN

Een basisschool is essentieel voor de leefbaarheid in de kernen, als er geen basisschool meer is, vertrekken jonge mensen en zullen de dorpen snel vergrijzen...

Lees meer
weg

KLEINSCHALIG TOERISME

We kiezen voor kleinschalig toerisme in het rivierenlandschap met het accent op rust, ruimte, natuur, kunst en cultuurhistorie. Grote, permanente attracties...

Lees meer
linge

KLIMAATVERANDERING KANTELEN

De ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder: zeespiegelstijging, forse hoos- en hagelbuien, toenemende kans op overstromingen...

Lees meer
straat

LEEFBARE KERNEN VOOR IEDEREEN

GroenLinks West Betuwe stimuleert burgers om met groene ideeën en duurzame oplossingen te komen voor de leefbaarheid van hun wijk, straat of kern. We vinden het...

Lees meer
taart

MEEDENKEN, MEEPRATEN, MEEDOEN

GroenLinks wil natuurlijk dat de gemeente de al bestaande lokale burgerinitiatieven en overlegvormen in de zesentwintig kernen blijft faciliteren en steunen...

Lees meer
raad

MET ELKAAR BESTUREN

GroenLinks West Betuwe wil het gebruikelijke coalitie-oppositie denken loslaten. Heldere afspraken over de verhouding en omgangsvormen tussen college, raad en...

Lees meer
rolstoel

OP ZOEK NAAR DE BESTE ZORG

GroenLinks staat voor goede zorg op maat voor kwetsbare mensen van alle leeftijden. Zorg en winst horen niet bij elkaar, daarom selecteert de gemeente...

Lees meer
wonen

SAMEN ANDERS WONEN

GroenLinks kiest voor kleinschalige, betaalbare en duurzame woningbouw binnen de grenzen van de huidige bebouwing met ruimte voor nieuwe woonvormen voor...

Lees meer