Jur van der Lecq

Raadslid

Jur heeft een lange periode een trekkersrol vervuld in het bestuur van de voetbalvereniging Haaften. Hij staat midden in het dorp en is een verbindende persoonlijkheid. Zijn creatieve loopbaaninvulling helpt om jong en oud te enthousiasmeren door in een speelse vorm om te gaan met gevoelige of conflictueuze situaties. Daarmee maakt hij conflictsituaties lichter en makkelijker bespreekbaar zodat er oplossingen kunnen worden geboden. Hierin heeft hij in de dorpsgemeenschap een grote rol gespeeld. Jur is inspirerend en wil zich van harte inzetten om in de raad en daarbuiten een rol te spelen in het genereren van kansen voor de jeugd, en om zijn creatieve inslag en ervaring te benutten om voor zowel jong en oud het perspectief te vergroten. Zijn carrière maakt hem zeer geschikt om de sociale kanten van het GroenLinks programma met wervingskracht in te vullen. Hij is in staat om vele partijen aan zich te binden en verschillende standpunten te overbruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen en de verschillende politieke belangen. 

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma