Lydi Groenewegen

Burgerlid

Lydi Groenewegen (1956) is een enthousiast GroenLinks lid uit Herwijnen. Ze is als persoon gemotiveerd op het vlak van de sociale samenleving en alles wat daar mee te maken heeft. Lydi heeft een veelzijdige loopbaan als muzikant, werkte als muziektherapeute in de kinderenpsychiatrie, ontwikkelde educatieve theatervoorstellingen voor basisscholen en studeert momenteel aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.

In het cultuurdomein zit haar voornaamste ervaring. Ze kan van daaruit bijdragen aan het sociaal culturele profiel van het GroenLinks programma. Daarnaast is zij gemotiveerd om in het groene domein een ondersteunende rol  te gaan vervullen.

Lydi vindt het belangrijk om als jonge GL afdeling de tijd te nemen signalen op te vangen, open te staan voor ideeën en meningen en daarvan te willen leren.  Ze is gemotiveerd om verschillende belangen en groeperingen te verbinden vanuit mensgerichte en persoonlijke aandacht voor elkaar. Ook in de relatie tot andere partijen vindt ze het waardevol om te kijken naar juist de andere kant van het denken over politieke onderwerpen en te proberen met elkaar een gemeenschappelijke morele horizon te vinden. 

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma