Afgelopen raadsvergadering

Door raadslid Jur van der Lecq

Afgelopen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering bracht de CDA een motie in stemming om vanuit de gemeente West Betuwe een brief naar het kabinet te sturen om er voor te pleiten dat er meer geld naar het onderwijs gaat zodat de kwaliteit van het onderwijs in de kleien kernen de komende jaren op niveau blijft. Hoewel wij de raad hebben laten weten dat wij onze twijfels hebben over de invloed van een dergelijke brief, omdat de uiteindelijke invloed op dit soort onderwerpen in de Tweede Kamer plaatsvindt, hebben we toch ingestemd met deze motie ook al zijn wij van mening dat moties voor dit soort vragen eigenlijk niet bedoeld zijn. Lees verder >>>

De motie over de Spaarpaal die wij dinsdag in wilden dienen hebben we even aangehouden omdat er nog een aantal onduidelijkheden waren en we wilden voorkomen dat hij daardoor niet aangenomen zou worden.

Daarnaast heeft wethouder Hartman aangegeven, na vragen vanuit onze fractie, dat er op 3 februari overleg met het ministerie van defensie plaatsvindt over de verdere ontwikkeling m.b.t. de radartoren in Herwijnen. En tenslotte hebben wij onze zorgen uitgesproken over de exploitatie van De Burcht van Haeften en vertelde wethouder Goosens ons dat hij hier op dit moment geen uitspraken over kan doen omdat er volgende week een gesprek met de curator plaatsvindt.