Eerste online gemeenteraad vergadering

Door Andrea Zierleyn

Dankzij de nieuwe noodwet is het nu toegestaan om besluitvormende vergaderingen digitaal te houden. Afgelopen dinsdag was het in West Betuwe zover, alle 31 raadsleden waren aanwezig. De week ervoor konden we oefenen tijdens de oordeelsvormende raad. Iedereen had inmiddels de discipline om netjes te wachten totdat de co-host je microfoon open zet. 's Middags werden we nog verrast door de bodes die bij alle raadsleden thuis een mooie koptelefoon afgaf, zodat de geluidskwaliteit een stuk beter was dan de week ervoor.

We hadden twee hete hangijzers: de regeling voor het incontinentiemateriaal en het terughalen van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van de ODR naar de gemeente.

Voor de regeling van het incontinentiemateriaal waren er drie moties ingediend. Om de besluitvorming open en transparant te kunnen verantwoorden moest er hoofdelijk gestemd worden: over de drie moties en tenslotte over het raadsvoorstel. Met het open en dichtzetten van de microfoons was dat een aanslag op ons geduld, want de burgemeester moest dus vier keer 31 keer langs alle raadsleden. Met als resultaat dat alle moties verworpen werden en het raadsvoorstel gewoon aangenomen is. Gelukkig maar, want op deze wijze kunnen (meestal chronisch zieke) mensen die extra kosten hebben aan de hoeveelheid afval, nu gecompenseerd worden tot eind van dit jaar. Dan moet er een algemene regeling via de AVRI hiervoor komen.

Maar het lastigste onderwerp was het terughalen van de VTH taken. Voor de fusie is beloofd om zoveel mogelijk taken terug te halen naar onze gemeente, omdat de dienstverlening niet voldoet. De emoties lopen hier hoog op, want beloofd is beloofd. Maar, om die belofte nu gestrand te doen gaan we 3,5 miljoen uitgeven, terwijl we geen enkele garantie hebben dat de dienstverlening dan wél zal voldoen. Sterker, de experts zeggen dat de kans groot is dat sommige taken niet goed uitgevoerd kunnen worden. GroenLinks steunde daarom het voorstel van het college om de VTH taken bij de ODR te laten. En vooral smart afspraken maken hoe we de dienstverlening wel willen hebben.

Een grote groep van partijen had een amendement in gediend om alleen de loketfunctie voor de vergunningen naar de gemeente terug te halen en die heeft het gehaald. Hoeveel dat gaat kosten is niet duidelijk, we zullen het merken. GroenLinks vindt dit besluit onverantwoord en jammer, want juist nu hebben we alle tijd, energie én geld nodig voor andere zaken. Zoals het sociaal domein, zoals het voorkomen van een armoedeval voor inwoners en bedrijven door corona.