De gemoederen liepen vrij snel op want duurzame energieopwekking heeft grote invloed op ons landschap. Dat zien we aan de windmolens langs de A15. De landschapsarchitecten gaven gisteren ook aan dat de molens zo groot zijn dat de verhouding met het landschap uit balans is.

We zijn blij dat bij de zoektocht alle Natura2000, weidevogel- en Gelders Natuurnetwerk gebieden in elk geval uitgesloten worden. Maar ja, ergens moeten we die stroom opwekken. Als de radartoren in Herwijnen er komt, valt een groot deel van de A15 af. Zie de cirkel op het plaatje. Gelukkig gaat het met dat dossier de goede kant op en de kans dat hij er komt slinkt met de dag. Het goede nieuws was dat we voor het RES-bod 1.0 per gemeente nog drie molens en 20 ha zonnepanelen bij moeten te zetten om aan de doelstelling voor de regio te voldoen. Dat valt eigenlijk nog mee.

GroenLinks wil dat de volgende stappen heel zorgvuldig worden genomen en dat daarbij natuur en landschap geen geweld aan worden gedaan. Want bij zoveel aandacht voor de klimaatcrisis wordt bijna vergeten dat we ook nog een biodiversiteitscrisis hebben. De stikstofproblematiek verergert dat nog eens, waardoor planten- en dierensoorten in een zeer snel tempo verdwijnen. Daarom moeten we robuuste en gezonde natuurgebieden niet alleen in stand houden maar vergroten! Het zou mooi zijn als we in onze regio CO2 reductie, duurzame energie opwekking en biodiversiteitsherstel samen kunnen laten gaan.

GroenLinks wil bijvoorbeeld actiever op zoek gaan naar gebieden waar bos kan worden aangeplant, of boeren stimuleren in gesprek te gaan over nieuwe manieren van omgaan met weidegrond en zonneparken zo inrichten dat de biodiversiteit er juist beter van wordt etc.. Dit zal GroenLinks in de oordeelsvormende vergadering zeker naar voren brengen.