Wil je je voorstellen?

Ik ben 55 jaar, moeder van drie volwassen dochters en woon in Meteren.

Sinds 2016 ben ik als ervaringsdeskundige betrokken geweest bij lokaal beleid. Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein, het inclusie netwerk (gemeente Geldermalsen) en op dit moment vanuit het Platform Toegankelijk West Betuwe. Tijdens onze wekelijkse Zoom Meetings schuiven regelmatig gemeenteambtenaren of raadsleden aan. Zij geven uitleg over een nieuwe Beleidsnota bijvoorbeeld of we spreken met elkaar wat een besluit voor gevolgen heeft voor de toegankelijkheid.

Vertel nog eens wat over je activiteiten?

Op dit moment ben ik een van de deelnemers van de pilot Toegankelijke Politiek, opgezet vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel is een evenredige vertegenwoordiging van mensen met een beperking als volksvertegenwoordigers. Deze pilot loopt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Wat heb je met politiek?

Politiek heeft vanuit mijn journalistieke opleiding wel altijd mijn interesse gehad. Het lag dan ook voor de hand om binnen de pilot ook de plaatselijke cursus Politiek Actief te volgen en dat heb ik dit voorjaar dan ook gedaan. Het volgen van zowel gemeentelijke als landelijke debatten de afgelopen maanden vond ik interessant en leerzaam. 

Woon je al lang in onze gemeente?

Ik ben geboren en getogen in Geldermalsen als dochter van een meester van de streng reformatorische lagere school. Daar ligt een deel van mijn netwerk. Liefde voor de natuur kreeg ik van jongs af aan mee. Na mijn opleidingen trouwde ik met een boer uit Enspijk, helaas moesten wij het boerenbedrijf al snel verkopen. Landbouw en landbouwbeleid komt daardoor dichtbij. Aan de ene kant de pijn van afscheid en verandering, aan de andere kant de noodzaak van de verandering naar een circulaire of grondgebonden landbouw. 

Wat trekt je bij GroenLinks West Betuwe?

Wat mij aanspreekt bij GLWB is het nieuwe geluid daarvan in West Betuwe. Door de inclusiegedachte steeds meer in mijzelf toe te laten, realiseerde ik mij hoe belangrijk het is dat iedere burger een stem laat horen. Het burgerberaad is mijns inziens juist in West Betuwe daarom een goed idee.

De focus op wandel- en fietsroutes in onze mooie gemeente spreekt mij als slechtziende aan. Ik droom ervan dat iedereen, ook ouderen en rollers dichtbij huis een mooi ommetje kan maken. Ook het respect voor een ieder vragen, zoals raadslid Jur laatst in de discussie voor arbeidsmigranten deed, deed mij goed.

Wat wil je nog delen?

Het heeft mij goed gedaan mijn stem te laten horen. Door mij kandidaat te stellen hoop ik dat andere burgers ook een bijdrage gaan leveren aan een gezonde samenleving.