GroenLinks bepleit al langer dat deze manier van werken deels goed is omdat je de dorpen een eigen stem en eigen verantwoordelijkheid geeft. Maar ook zien we al lange tijd dat de afspraken wie waar over mag meepraten, en wie wat beslist, niet duidelijk zijn. Dit zorgt voor ruis, teleurstelling en soms zelfs ruzie. 

Het grote struikelblok hierbij is in onze ogen dat het huidige college spreekt over ‘de kern’, of ‘de inwoner’ als één persoon met één mening, en dat iedereen hetzelfde wil. Maar in de praktijk werkt dat niet zo.

Wij verwoordden het zo in ons betoog: 

“In de ideale wereld zou het zo moeten werken: betrokken dorpsraden stellen in overleg met het hele dorp een eensgezinde kernagenda op, en de samenwerking en communicatie met de gemeente verloopt soepel en iedereen krijgt wat hij wil. 

De praktijk is helaas weerbarstiger. Want dorpen en hun inwoners zijn net als de gemeenteraad een mix van meningen, politieke voorkeuren, wensen en belangen. Dus hoe organiseer je dat deze samenwerking tussen inwoners, dorpsraden en gemeente gelijkwaardig en ook democratisch verloopt?”

Daarom dienden we een motie in om het college te vragen in kaart te brengen wat er nu goed gaat en wat niet, en om op basis daarvan de mandaten duidelijk te maken. Dit laatste woord schoot bij een aantal partijen waaronder Dorpsbelangen in het verkeerde keelgat: ze willen niet meer regels. En ook al gaven wij aan dat het niet om meer regels gaat maar om duidelijke afspraken -noem het spelregels- zetten zij de hakken in het zand. We werden wel gesteund door PvdA en de VVD die de motie mee indienden. Ook SGP en CDA stemden voor ons voorstel, maar dat was helaas niet genoeg om de motie aangenomen te krijgen. 

Wethouder Wil Kosterman was overigens positiever over onze inbreng en stelde zelf een ‘beslisboom’ voor, om inzichtelijk te maken waar de inwoners wel en niet over kunnen meepraten en waarover de raad beslist. Dit lijkt ons een goede stap in de richting, dus hopelijk komen we er op die manier toch uit met elkaar. Wordt vervolgd!

Terugkijken naar dit onderdeel van de raadsvergaderingen kan via onderstaande link:

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/28-mei/20:00/Vaststellen-plan-van-aanpak-kerngericht-werken-en-financiele-consequenties