Oppositie vraagt duidelijkheid

De partijen CDA, VVD, VWB, PvdA, D66 en GL hebben kennis genomen van het verzoek van Dorpsbelangen om de informateurs met een drietal partijen verdiepende gesprekken te laten voeren. De aanleiding van de motie van wantrouwen op 18 mei, namelijk dat er onvoldoende duidelijkheid werd verschaft over de reden van de breuk en de problemen in de onderlinge samenwerking, is echter nog steeds aanwezig. Daarom hebben deze partijen gezamenlijk de informateurs gevraagd eerst een duidingsgesprek te organiseren met de fractievoorzitters.