Allereerst de motie over Natuurinclusief Bouwen die we samen met D66, PvdA en Dorpsbelangen indienden naar aanleiding van de herziening van een deel van het bestemmingsplan voor De Plantage. In plaats van 85 woningen komen er 103 woningen en daar horen volgens de traditionele ontwikkelaars dus ook meer parkeerplaatsen bij. De bovengenoemde partijen willen graag veel meer aandacht voor groene, leefbare wijken, die zo zijn ingericht dat ze ook rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering: droogte, hitte en veel vaker extreme regenbuien. Niet de parkeerplaatsen moeten leidend zijn, maar het comfort en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast hechten jonge mensen gelukkig al veel minder aan autobezit, dus waarom zou je daar nu niet alvast op inspelen? Gelukkig werd de motie uiteindelijk ook gesteund door CDA en CU waardoor de motie met een meerderheid is aangenomen. 

De tweede motie was een verzoek aan het college om niet mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan om een grote lichtreclamezuil met bewegende beelden toe te staan bij Waardenburg. Zo’n enorme paal staat al bij Vianen en bij Vuren. Het leidt niet alleen af - en is dus een gevaar voor de verkeersveiligheid -, het heeft ook grote impact op de leefbaarheid in een wijd gebied omdat de paal altijd ‘aan’ staat. Deze motie was een initiatief van de SGP, maar werd breed gesteund door PvdA, CU, CDA, LLB en GroenLinks en heeft het dus ook ruim gehaald.

Fijn dus om te zien dat steeds meer moties die goed aansluiten bij onze ideeën door het samenwerken van veel partijen het gaan halen. Dat geeft ons moed om door te gaan en te blijven strijden voor een eerlijke, groene en open samenleving.