Wij hebben bij het onderwerp over het dijkverzwaringstraject onze nadrukkelijke zorg uitgesproken over de onduidelijke gevolgen wat deze ingreep voor de natuur en onze leefomgeving zal gaan betekenen. In de nota wordt gesproken over natuurcompensatie voor plaatsen waar de natuur door de dijkverzwaring aangetast wordt. Dat betekent dus dat er op andere plaatsen natuur gecreëerd gaat worden, die daarvoor nog niet op die plek bestond. Dat lijkt een prachtig idee, maar er staat nergens in de nota aan welke voorwaarden die compensatie zou moeten voldoen. Je zou bijvoorbeeld een bio-divers natuurgebied kunnen volbouwen en dat compenseren met een groepje populieren op een rotonde. De mens als schepper van de natuur.

Verder werd er nog een motie in stemming gebracht om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn maandverband en tampons gratis beschikbaar te stellen voor vrouwen die over weinig geld beschikken. In Schotland is hierover onlangs een wet aangenomen, waar het parlement unaniem mee instemde. Dinsdagavond haalde deze motie het in onze gemeente niet omdat met name de Christelijke partijen hier niets voor voelden. Zij vonden de armoede en bijstandsregelingen in de gemeente ruim voldoende en vroegen zich af of dit probleem niet eerder een Randstedelijk probleem was en dat het hier wel mee zou vallen. Zij wilden in ieder geval met deze motie geen precedent scheppen, want de volgende keer zou het weleens om gratis sportkleding of voetbalschoenen kunnen gaan. Volgens mij gaat het bij deze groep helemaal niet om geldelijk gewin, maar speelt er een veel groter onderliggend probleem namelijk schaamte. Want over zaken waar je je over schaamt praat je liever niet en dan lijkt het probleem inderdaad niet te bestaan.