Nieuws

Afgelopen raadsvergadering

Door raadslid Jur van der Lecq

Afgelopen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering bracht de CDA een motie in stemming om vanuit de gemeente West Betuwe een brief naar het kabinet te sturen om er voor te pleiten dat er meer geld naar het onderwijs gaat zodat de kwaliteit van het onderwijs in de kleien kernen de komende jaren op niveau blijft. Hoewel wij de raad hebben laten weten dat wij onze twijfels hebben over de invloed van een dergelijke brief, omdat de uiteindelijke invloed op dit soort onderwerpen in de Tweede Kamer plaatsvindt, hebben we toch ingestemd met deze motie ook al zijn wij van mening dat moties voor dit soort vragen eigenlijk niet bedoeld zijn. Lees verder >>>

Lees verder

Tegenstellingen

Lydi Groenewegen

Als kunstenaar heb ik geleerd dat schoonheid vaak te vinden is in tegenstellingen. Het onroerend zachte andante na een luid allegro, een regenboog die glorieus opstijgt uit de donkergrijze hemel, de belofte van het kindje Jezus in een armoedige stal. Hard en zacht, licht en donker, rijk en arm.

Lees verder

Het eerste jaar West Betuwe zit erop

Met een marathonzitting van de gemeenteraad sloten we afgelopen dinsdag, of eigenlijk was het al woensdag, om 01.00 uur het eerste jaar van de gemeente West Betuwe af. Ook voor de fractie GroenLinks West Betuwe zit het eerste jaar erop. Het was een leerzaam, inspirerend en soms vermoeiend jaar. Voor ons nieuwelingen was het een steile leercurve. Gelukkig hebben we een oude rot in ons midden, Ed, die ons er met veel geduld en wijsheid doorheen geleid heeft. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

Lees verder

Helden met nummers

We zijn als fractie op bezoek geweest bij een van de brandweerkazernes van de gemeente West Betuwe en mochten mee op een grote oefening. Op de sirenes na, was het een ‘bijna echt’ ervaring. In de nachtelijke herfstkou waren we getuige van twee spectaculaire reddingen die in scène waren gezet.

Lees verder

Het Heuffterrein

Tijdens de afgelopen oordeelsvormende vergadering stond het Heuffterrein bij Vuren op de agenda. Ooit heette het geen Heuffterrein, maar Heuffnatuur. Omdat GroenLinks voorstander is van zoveel mogelijk behoud van de unieke natuur in West Betuwe hebben we het college voorgesteld ook een plan op te nemen waarbij alleen lintbebouwing op de dijk voorkomt en waar geen woningbouw in de uiterwaarden zal plaatsvinden. Een variant dus waar hoofdzakelijk wordt ingezet op het behouden van de bestaande natuur, aangevuld met nieuw en gevarieerd groen zoals passend in het rivierenlandschap en ook passend in het ‘ruimte voor de rivier’ beleid. Zonder obstakels als huizen en de bijbehorende infrastructuur die het water – dat volgens de recente onderzoeken hoger gaat komen dan waar we nu allemaal vanuit gaan - in de weg zullen staan. In het voorstel zoals het nu geformuleerd staat is woningbouw nodig om e.e.a. te kunnen bekostigen. Maar wat als er voor een andere route gekozen wordt?

 

 

Lees verder